O nás


Nabízíme služby - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem, přípravné práce pro stavby, zprostředkování obchodu a velkoobchod, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob, specializovaný maloobchod, činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky, zemědělství a lesnictví


POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Předseda představenstva Společnosti, pan Pavel Březina, nar. 28.04.1966, bytem Barvínková 582/8, 326 00 Plzeň (dále jen „Svolavatel“)

 

obchodní společnosti

PROVENTI a.s.
 

se sídlem Losiná 303, PSČ 33204, IČO: 265 06 246 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1473

(dále jen „Společnost“)

 

svolává v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“) a stanovami Společnosti

valnou hromadu,
 

která se bude konat dne 12.12.2023 od 12:00

v sídle Společnosti na adrese č.p. 303, 332 04 Losiná

 

Pořad jednání valné hromady:
 

  1. zahájení, kontrola usnášeníschopnosti;
  2. volba orgánů valné hromady (zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů);
  3. rozhodnutí o zrušení Společnosti se současným vstupem Společnosti do likvidace;
  4. volba pana Petra Březiny, narozeného 21.6.1969, bydliště Barvínková 582/8, 326 00 Plzeň do funkce likvidátora Společnosti;
  5. ukončení valné hromady.

 

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:
 

Ad 3.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o zrušení Společnosti s likvidací. Společnost se zrušuje a vstupuje do likvidace ke dni 1.1.2024. Po dobu likvidace bude Společnost užívat obchodní firmu PROVENTI a.s. v likvidaci.“

 

Zdůvodnění:

Předseda představenstva Společnosti si je vědom skutečnosti, že Společnost již po delší než 10 let nevykonává žádnou podnikatelskou činnost a je tak přesvědčen, že s další existencí Společnosti jsou spojeny jen náklady, když Společnost již v budoucnu s největší pravděpodobností nebude vykonávat žádnou činnost. Z tohoto důvodu tak bude hlasováno o zrušení Společnosti a vstupu Společnosti do likvidace.

Ad 4.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí ke dni vstupu Společnosti do likvidace likvidátorem Společnosti pana Petra Březinu, narozeného 21.6.1969, bydliště Barvínková 582/8, 326 00 Plzeň.

 

Zdůvodnění:

Společnost je povinna zvolit při probíhající likvidaci likvidátora. Místopředseda představenstva, pan Petr Březina, je osobou, která má s touto funkcí zkušenosti, je ochoten tuto funkci přijmout a jeho zvolení se tak jeví jako logický krok.

 

V Losiné dne 09.11.2023

 

Pavel Březina

svolavatel valné hromady


POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

celý dokument ke stažení

STANOVY

celý dokument ke stažení


TELEFON

+420 377 916 942

+420 377 917 888

ADRESA

Losiná 303

332 04 Losiná u Plzně

EMAIL

firma@proventi.cz

Copyright © 2021 PROVENTI a.s.

Search